ETICKO - MORÁLNÍ KODEX JÓGÍNA

Abychom se všichni cítili ve studiu příjemně, dovolili jsme si pro Vás sepsat několik doporučení, která jsme aplikovali na první dva stupně Pataňdžaliho osmidílné stezky. Děkujeme, že je u nás budete ctít a pokud se Vám je podaří přenést do svého života i mimo podložku, odměníte sami sebe větší spokojeností. :-)

1. JAMA (doporučení co nečinit sobě ani druhým)

Ahimsa (nenásilí)

Satja (nelhaní)

Astéja (nekradení)

Brahmačarja (zdrženlivost)

Aparigráha (nelpění, nehrabivost)

2. NIJAMA (co naopak podporovat)

Sauča (čistota těla i mysli)

Santóša (spokojenost)

Tapas (sebekázeň, vnitřní žár)

Svadhjája (učení)

Išvara pranidhára

Dalším, tedy třetím stupněm stezky je Ásana, zarezervujte si tedy už teď svoji lekci.